Zamówienia

publiczne prowadzone na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych

Zamówienia

publiczne poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Otwarte konkursy
 na realizację zadań
gminy
 o charakterze publicznym

 

Kontakt w sprawach zamówień publicznych tel. 16 671-32-32, e-mail: zuragmina@o2.pl

Powrót do Gminnego Portalu Internetowego

 

Redakcja strony Leszek Lenart Copyright © 2014 Urząd Gminy Żurawica

 

 

Darmowy licznik odwiedzin